Odpowiedzi

2010-01-01T20:20:37+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-01T20:24:28+01:00
Ad. 1 Z Rosją, z Turcją, ze Szwecją.
Ad. 2 W Anglii była wówczas monarchia parlamentarna. W monarchii tej król prawie wcale nie miał władzy. W państwie panował, ale nie rządził. Władza króla była ograniczona najpierw przez parlament, a potem niemal całkiem odebrana mu przez gabinet ministrów. Używa się często następującego określenia: Król angielski panuje, lecz nie rządzi. Oznacza to, że król angielski jest władcą państwa, jego głową, lecz nie podejmuje decyzji w sprawie tego państwa.