Wózek o masie m1= 4 kg poruszający się z prędkością v1 = 6 m/s zderzył się ze stojącym wózkiem o masie m2 = 2 kg. Po zderzeniu wózki poruszały się razem. Oblicz, jaki pęd i energia kinetyczna będzie przekazana drugiemu wózkowi

1

Odpowiedzi

2010-01-01T22:42:08+01:00
Wózek o masie m1= 4 kg poruszający się z prędkością v1 = 6 m/s zderzył się ze stojącym wózkiem o masie m2 = 2 kg. Po zderzeniu wózki poruszały się razem. Oblicz, jaki pęd i energia kinetyczna będzie przekazana drugiemu wózkowi

Dane:

m1=4kg
m2=2 kg
v1= ^ m/s

szukane:

p=?
Ek=

wzór:
na pęd
p= m*v
[p]=kg* m/s
na energie kinetyczną:
Ek=m*v2/2
[Ek]=kg*m/s*m/s=N*m=J

obliczenia:

m=4*2=8
p=8*6=32kg*m/s

Ek=8*6*6=288 J

Pęd wynosi 32, energia 288J
1 1 1