ZROBCIE ŁATWE NIECHCE MI SIE ROBIC:))))
Zad. 1 Ola kupiła 2 kg bananów i 3 kg mandarynek. 1 kg bananów kosztował 4,50 zł, a 1 kg
mandarynek 3,65 zł. Które wyrażenie pozwoli obliczyć ile Ola zapłaciła za zakupy?
A. 3⋅ 4,50 + 2 ⋅3,65 = B. 3⋅ 4,50 + 3⋅3,65 =
C. 5 ⋅(4,50 + 3,65)= D. 2 ⋅ 4,50 + 3⋅3,65 =

Zad. 3 Liczbą 3 razy większą od 2 i1/ 3-(ulamek)
A:7/ 9 -(ulamek) C:7
B:5 i 1/ 3 -(ulamek) D:6 i 1 /3-(ulamek)
Zad. 4 Potęgę 2 do 3 można zapisać jako:
A. 2 ⋅ 2 ⋅3⋅ 3 B. 2 ⋅3 C. 3⋅3 D. 2 ⋅ 2 ⋅ 2

Zad. 6 Kąt prosty ma miarę:
A. 180° B. 90° C. 45° D. 360°
Zad. 7. 20% liczby 150 to:
A. 10 B. 30 C. 300 D. 20
Zad. 8 Długa przerwa w szkole trwa 1/ 3 -(ulamek) godziny. Ile to minut?
A. 10 B. 15 C. 20 D. 25

Zad. 9 W kantorze 1 dolar kosztuje 3,08 zł. Ile zapłacimy za 5 dolarów?
A. 16,40 zł B. 15,04 zł C. 15,40 zł D. 30,80 zł
Zad. 10 W trójkącie dwa kąty mają miary odpowiednio 50° i 60°. Ile stopni ma trzeci kąt tego trójkąta?
A. 90° B. 70° C. 50° D. 60°
Zad. 11 Oblicz pisemnie:
a) 15,36 +1,268 =
b) 24,8 − 6,124 =
Zad. 13 Oblicz różnicę między liczbą o 10 mniejszą niż 80, a liczbą 10 razy mniejszą niż 80.
Zad. 14 Bilet do cyrku dla dziecka kosztuje 13 zł, a dla osoby dorosłej jest o 4,50 zł droższy. Ile trzeba
zapłacić za 2 bilety ulgowe i 1 normalny?
Zad. 15 Oblicz 8% liczby 300.
Zad. 16 Cenę butów równą 130 zł podwyższono o 10%. Jaka jest nowa cena tych butów?
Zad. 17 W klasie liczącej 30 uczniów jest 18 chłopców. Jaki procent klasy stanowią dziewczęta?
Zad. 18 Oblicz pole i obwód prostokąta o bokach długości 15 cm i 2 dm.
Zad. 20 Ile litrów wody zmieści się w akwarium w kształcie sześcianu o krawędzi 5 dm?
Zad. 21 Obwód kwadratu wynosi 64 cm. Jaka jest długość boku tego kwadratu?
Zad. 22 Droga Jasia do szkoły wynosi w rzeczywistości 600 m, a na planie 6 m. W jakiej skali
wykonany jest plan?
Zad. 23 Narysuj układ współrzędnych i zaznacz w nim punkty A = (0,5) i B = (−1,3).
Zad. 24 Oblicz pole powierzchni całkowitej graniastosłupa, którego podstawą jest kwadrat o boku 5 cm,
a wysokość jest dwa razy dłuższa od krawędzi podstawy.
Zad. 25 Ania wydała na zakupy 5 zł, co stanowi 25% jej kieszonkowego. Oblicz ile pieniędzy dostaje
Ania od rodziców.

1

Odpowiedzi

2010-01-01T22:02:01+01:00
1.D
3.C
4.D
6.B
7.B
8.C
9.C
10.B
11.
16,628
18,676
13. 70 - 8 = 62
14. 43,5
15. 24
16. 143
17. 40%
18.
P =15*20 = 300cm2
Obw = 30 + 40 = 70cm
20. 125l
21.16cm
22. 1:100
23.w załączniku
24.250cm2
25.20 zł
2 5 2