Uzupelmnij rownania reakcii otrzymywania soli przez działanie odpowiednim kwasem na tlenek metalu.....
a)ZnO+HBr------->......+.......
b)......+......----------->FeS+......
c)......+.......----------->KNO3+.......
d).......+.......---------->Na2SO4+........
e)Cr2O3+H3PO4------->.........+.........
f).......+........-------------->Mn3(PO4)2+.....

2

Odpowiedzi

2010-01-02T11:44:16+01:00
A)ZnO+2HBr------->ZnBr2+H2O
b)FeO+H2S----------->FeS+H2O
c)K2O+2HNO3----------->2KNO3+H2O
d)Na2O+H2SO4---------->Na2SO4+H2O
e)Cr2O3+2H3PO4------->2CrPO4+3H2O
f)3MnO+2H3PO4-------------->Mn3(PO4)2+3H2O
  • Użytkownik Zadane
2010-01-02T15:19:36+01:00
A) ZnO + 2 HBr -> ZnBr₂ + H₂O

b) FeO + H₂S -> FeS + H₂O

c) K₂O + 2 HNO₃ -> 2 KNO₃ + H₂O

d) Na₂O + H₂SO₄ -> Na₂SO₄ + H₂O

e) Cr₂O₃ + 2 H₃PO₄ -> 2 CrPO₃ + 3 H₂O

f) 3 MnO + 2 H₃PO₄ -> Mn₃(PO₄)₂ + 3 H₂O