> Przetłumacz zdania.

1. Na początku chciałbym cię przeprosić, że tak długo nie pisałem.
2. Wspólnie ze znajomymi podjęliśmy decyzję, aby spędzić wakacje na Majorce.
3. Nawiązałem bardzo wiele wartościowych znajomości.
4. Myślę, że moje wakacje mogą być zaliczone do udanych. ( strona bierna z czasownikiem modalnym )
5. Muszę przyznać, że plaże są bardzo piaszczyste.
6. Szkoda, że rok szkolny zaczął się tak niespodziewanie.
7. Jestem w pełni przekonany, że nadchodzący rok szkolny minie bardzo szybko.
8. Byłem bardzo zajęty, gdyż musiałem przygotować się do bardzo trudnych egzaminów.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-02T14:49:07+01:00
1. At the beginning I would like you to apologize because I have not written for so long.
2. Together with friends we decided to spend their holiday in Majorca.
3. I established a lot of valuable knowledge.
4. I think my vacation may be counted a success.
5. I have to admit that the beaches are very sandy.
6. It is a pity that the school year began so unexpectedly.
7. I am fully convinced that the coming school year will pass very quickly.
8. I was very busy, because I had to prepare for very difficult exams.