Odpowiedzi

2010-01-02T15:56:52+01:00
⁴⁰
₂₀Ca

protony-20
elektony-20
neutrony-20


³²
₁₆S

protony-16
elektony-16
neutrony-16


²⁷
₁₃Al

protony-13
elektony-13
neutrony-14