No nic ;d Daje wszystkie pkt xD

O czym jest każda strofa w wierszu Adama Mickiewicza "Niepewnośc"?

Niepewność
Gdy cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę,Nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę;Jednakże gdy cię długo nie oglądam,Czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam;I tęskniąc sobie zadaję pytanie:Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie?

Gdy z oczu znikniesz, nie mogę ni razuW myśli twojego odnowić obrazu;Jednakże nieraz czuję mimo chęci,Że on jest zawsze blisko mej pamięci.I znowu sobie zadaję pytanie:Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie?

Cierpiałem nieraz, nie myślałem wcale,Abym przed tobą szedł wylewać żale;Idąc bez celu, nie pilnując drogi,Sam nie pojmuję, jak w twe zajdę progi;I wchodząc sobie powtarzam pytanie:Co tu mnie wiodło? przyjaźń czy kochanie?


Dla twego zdrowia życia bym nie skąpił,Po twą spokojność do piekieł bym zstąpił;Choć śmiałej żądzy nie ma w sercu mojem,Bym był dla ciebie zdrowiem i pokojem.I znowu sobie zadaję pytanie:Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie?

Kiedy położysz rękę na me dłonie,Luba mię jakaś spokojność owionie,Zda się, że lekkim snem zakończę życie;Lecz mnie przebudza żywsze serca bicie,Które mi głośno zadaje pytanie:Czy to jest przyjaźń? czyli też kochanie?

Kiedym dla ciebie tę piosenkę składał,Wieszczy duch mymi ustami nie władał;Pełen zdziwienia, sam się nie postrzegłem,Skąd wziąłem myśli, jak na rymy wbiegłem;I zapisałem na końcu pytanie:Co mię natchnęło? przyjaźń czy kochanie?


Ale żeby te notatki były sensowne ;]]
Wielkie Dzięęęki :** ;3

1

Odpowiedzi

2010-01-02T15:28:08+01:00
I strofa :
Jest pełna zaprzeczeń.
Bohater kolejno zaprzecza tym zachowaniom.
Kojarzą one mu się ze staniem zakochania.
Jemu się wydaje, iż właśnie to w ten sposób zakochany by się zachował. Gubi się.
II strofa :
Gdy jednakże nie ma przy nim kobiety, wcale nie tęskni.
Nie potrafi również myśleć. Ale zawsze czuje jej bliskość.
III strofa :
Kobiety nie traktuje jako osoby, której zwierzyłby się ze swych problemów.
IV strofa :
Jednak za każdym razem zawsze skłania go coś do myślenia o niej. Pojawia się w tym wierszu nawet hiperbole, które podkreślają jego zaangażowanie.
V strofa :
W końcu decyduje się na bezpośrednie wyznanie jak i jednoznaczne. W owym momencie sam właściwie sobie odpowiada. Bliskość kobiety sprawia mu przyjemność.
Serce zaczyna szybciej bić. Bohaterowi jednak trudno rozpoznać jednoznacznie co czuje.
VI strofa :
Tu podkreśla, iż słowa, które napisał, powstały mimowolnie. Wcześniej nie zdawał sobie sprawy z tego.
Po prostu myślał o niej i kierował się ku niej.

--
Wiersz ma formę piosenki.
Powtarzające się pytanie w KAŻDEJ zwrotce.. to refren.

Porównania stwarzają rytm.
Podkreślają uczucie miłości. ♥

W KAŻDEJ zwrotce jest 6 wersów, rymy parzyste aa bb, rymy dokładne, średniówka ( po 5 sylabach ).

+ Jak jakieś pytania to pisz na pw. :)
Pozdrawiam.

1 5 1