1. Tereny zajęte przez Rzym:

a) na opanowane do wojen punickich
b) na opanowane w wyniku wojen punickich
c) inne tereny opanowane w okresie republiki
d) obszary opanowane w okresie cesarstwa

2. Nazwy państw barbarzyńskich , które powstały na dawnych ziemiach Imperium Rzymskiego.

3. Zaznacz linie podziału cesarstwa dokonanego w IV w. p.n.e. i podkreśl nazwy miast pełniących role stolic.

4. Obszary, które uległy romanizacji.
5. Obszary, które nie uległy romanizacji.
6. Obszary na których narodziło się chrześcijaństwo i podkreśl nazwy miast, które pełniły w czasach cesarstwa funkcje metropolii chrześcijańskich.

1

Odpowiedzi

2010-01-02T18:45:58+01:00
1b
Hiszpania,która była wcześniej pod kontrolą Kartaginy.
1C
Galia,Tracja
1D
Grecja

2.Frankowie,Almanowie,Romano-Brytowie
12 2 12