Referat.

Temat: Zjawisko odbicia i załamania światła.

(Uwagi:
1. Tekst częściowo może być z internetu ale proszę pozmieniać jednak trochę.
2. Przydało by się jeszcze dokładny <-- (tu podkreślam) opis zjawiska odbicia i załamania światła ( w referacie )
3. Proszę aby referat był trochę ciekawy.

Referat mam na ten Poniedziałek i proszę o pomoc.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-02T15:48:09+01:00
Załamanie światła jest zmianą kierunku rozchodzenia się fali świetlnej rozprzestrzeniającej się w ośrodku optycznie niejednorodnym. Promień świetlny przechodząc z ośrodka 1 do 2 zmienia prędkość fali, a co za tym idzie także jej długość. Dla płaskiej, nieskończonej granicy 2 różnych, jednorodnych, izotropowych (wykazujący we wszystkich kierunkach jednakowe właściwości fizyczne) i nieabsorbujących (niepochłaniających) ośrodków, kierunek rozchodzenia się fali załamanej jest określony prawami odbicia i załamania.
W myśl powyższych praw, kierunki rozchodzenia się fal: padającej, odbitej i załamanej oraz prostopadłej padania leżą w jednej płaszczyźnie, zwaną płaszczyzną padania; kąt odbicia jest równy kątowi padania; kąt padania alfa i kąt załamania beta spełniają następującą zależność:Odbicie światła

Światło padające na granicę dwóch ośrodków może ulec odbiciu. Dzieje się tak bardzo często, przy czym dodatkowo część wiązki świetlnej może dodatkowo ulegać załamaniu (patrz zjawisko załamania).

Odbiciem rządzi dość proste prawo zwane prawem odbicia.


Kąt odbicia równy jest kątowi padania.
Kąty - padania i odbicia leżą w jednej płaszczyźnie.

Typowe, najbardziej nam znane odbicie zachodzi wtedy, gdy drugi ośrodek jest w ogóle nieprzepuszczalny dla światła. Jeżeli dodatkowo w tym drugim ośrodku światło nie jest pochłaniane, to cała wiązka ulega odbiciu. W ten sposób otrzymujemy zwierciadło . Mam nadzieję, że troche pomogłam. ;)
4 2 4