1. Który z poniższych roztworów ma odczyn obojętny?
a) roztwór KOH
b) roztwór Ca(OH)₂
c) roztwór HCl
d) roztwór NaCl

2. Gdy dolewamy wody do octu, pH roztworu octu:
a) obniża się
b) podwyższa się
c) nie zmienia się
d) na początku podwyższa się a później spada

3. gdy dolewamy roztworu kwasu solnego do roztworu wodorotlenku sodu, pH roztworu wodorotlenku:
a) obniża się
b) podwyższa się
c) nie zmienia się
d) na początku podwyższa się a później spada

2

Odpowiedzi

2010-01-02T19:46:21+01:00
2010-01-02T20:35:51+01:00