Nauczyciel podkreślił w zacytowanym fragmencie wypracowania ucznia kilka błędów frazeologicznych. Popraw je wpisując w wykropkowanych miejscach poprawne związki frazeologiczne.

Bohaterem noweli H. Sienkiewicza pt. " Latarnik" jest Polak, Skawiński. Był to żołnierz, który szukał ,,, spokoju po trudnych losach ,,,( po przeciwnościach losu ). ,,,Od pierwszego wejrzenia ,,, (..........) ,,, wzbudził sympatie ,,, (.......) gubernatora i otrzymał posadę latarnika. Skawiński nigdy ,,, nie był w nadziei ,,, (..................) że wróci do kraju. Stał się przykładem ,,, prawdziwego patrioty ,,,(........) i człowieka ktróry uporczywie szuka ,,, na obcej przystani ,,, ( ...............) choćby najmniejszego śladu tego co przypominało mu ukochaną ojczyznę.

trzema przecinkami odznaczyłam wyrażenia które trza zniemić na te właściwe

trza mi to jak najszybciej
z góry dzięki

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-02T20:16:35+01:00
Bohaterem noweli H. Sienkiewicza pt. " Latarnik" jest Polak, Skawiński. Był to żołnierz, który szukał ,,, spokoju po trudnych losach ,,,( po przeciwnościach losu ). ,,,Od pierwszego wejrzenia ,,, (od pierwszego spojrzenia) ,,, wzbudził sympatie ,,, (.wzbudził entuzjazm) gubernatora i otrzymał posadę latarnika. Skawiński nigdy ,,, nie był w nadziei ,,, (nie tracił nadziei) że wróci do kraju. Stał się przykładem ,,, prawdziwego patrioty ,,,(dobrego patrioty) i człowieka ktróry uporczywie szuka ,,, na obcej przystani ,,, ( na obcej ziemi) choćby najmniejszego śladu tego co przypominało mu ukochaną ojczyznę.
2 5 2