Odpowiedzi

2010-01-02T18:31:44+01:00
Dane:
h= 2m
s = 4m
f=0,1
sinα = 2/4 czyli α = 30⁰ bo dla takiego kąta sin wynosi ½
V = a×t
najpierw obliczmy a
Siła wypadkowa
F = F₁-T = mg sinα - mgf cosα = mg (sinα - f cosα)

a = F/m = mg (sinα - f cosα) / m = g (sinα - f cosα)

Teraz obliczmy t :

t = √2s/a (wszystko jest pod pierwiastkiem - piszę o tym dlatego że nie za bardzo to widać w tym edytorze)
t= √2s/g (sinα - f cosα)
Wstawiamy do wzoru na prędkośc i mamy

V = g (sinα - f cosα) × √2s/g (sinα - f cosα)
teraz wystarczy wstawić dane ale z tym to już sobie poradzisz!
kąt α obliczyłem u góry

2010-01-02T19:36:15+01:00
Dane:
h = 2 m
x = 4 m
µ = 0,1
v₀ = 0
http://zapodaj.net/8dd60f7c046b.png.html - rysunek

szukane:
v = ?

równanie ruchu (z rysunku):
am = mg_rów - T

T = µN = µmg_pros

rozkładamy mg na składowe:
mg_pros = mg*cosα = mg*x/s
mg_rów = mg*sinα = mg*h/s

am = mg_rów - T
am = mg*h/s - µmg*x/s
a = g*h/s - µg*x/s
a = g(h - µx)/s

a = (v - v₁)/t = v/t => t = v/a
s = at²/2 = v²/2a => a = v²/2s

v²/2s = g(h - µx)/s
v = √[2g(h - µx)]
v = √[2 * 9,81 m/s²(2 m - 0,1 * 4 m)] = √[19,62 m/s² * 1,6 m] ≈ 5,6 m/s

jeżeli czegoś z tych wyliczeń nie rozumiesz pisz na pw