Odpowiedzi

2010-01-02T19:51:36+01:00
Yesterday I saw a house in a big fire. My cousin was in this house and I was very scared about him. The firefighters were trying to end this fire, while my phone rang. It was my cousin. I was really happy that he phoned to me and I asked him: “Are you ok? Are you inside the house?” He told me “ Yes, I’m ok, I’m under the table. Help me, because I’m really scared. Help me!”. When I heard it I didn’t know, what to do. I spoke with the fireman and he told me, that they are going to went inside the house. I didn’t can wait for firemen. I ran inside the house. I was looking for my cousin, when I heard him. I saw him and I took him outside the house. Now when I think about this accident, I’m starving. I hope that it don’t repeat. It was shock for me.

Wczoraj widziałam duży pożar domu. Mój kuzyn był w środku tego domu. I ja się strasznie o niego martwiłam. Strażacy próbowali zgasić ogień, gdy nagle zadzwonił mój telefon. To był mój kuzyn. Byłam naprawdę szczęśliwa że zadzwonił i spytałam: „Wszystko w porządku? Jesteś w środku domu?” Odpowiedział: „Tak, Wszystko w porządku, jestem pod stołem. Ratuj, bo strasznie się boję. Ratunku!”. Kiedy to usłyszałam, nie wiedziałam co robić. Rozmawiałam z strażakiem, a on powiedział mi że oni zamierzają wejść do środka domu. Nie mogłam czekać na strażaków. Wbiegłam do domu. Szukałam kuzyna kiedy usłyszałam go. Zauważyłam go i wyprowadziłam na zewnątrz domu. Dziś jak myślę o wypadku, przechodzą mnie ciarki. Mam nadzieję, że to się nie powtórzy. To był dla mnie szok.

Nie wiem, czy ci chodziło o takie coś:

Natural disaster are terrible. It is for example: flood, tornado, volcano eruption, earthquake, landslide, huricane, fire, big wind etc. They can tear roofs and destroy houses, flats, nature, schools, churches etc. We can not prevent for this. I do not belive that people in the future will can prevent for natural disaster. They are stronger than us. People can end the disaster, but only this which is no strong for example fire or flood. Tornado is a very big wind wchih pick roofs. People can lost their hose by tornado, erthquake, volcano eruption etc. Erthquake can make new lands, islands etc. The natural disaster doing big damage. The disaster can threathen people's life. People give the name for big winds for example: Isabel, Ana, Bill, Claudette, Danny, Erika, Fred, Grace, Henri, Ida, Joaquin, Kate, Larry, Mindy, Nicholas, Odette, Peter, Alex, Bonnie, Colin, Danielle, Earl, Fiona, Gaston, Hermine etc.

Naturalne klęski są okropne. To są np. powodzie, tornado, wybuch wulkanu, trzęsienia ziemi, osunięcie się ziemi, huragany, pożar, duże wiatry itp. One potrafią zrywać dachy i niszczyś domy, bloki, nature, szkoły, kościoły itp. Nie możemy zapobiec im. Nie wieżę, że w przyszłości będą umieli zapobiec klęskom żywiołowym. One są silniejsze niż my. Ludzie potrafią skończyć klęski, ale tylko te które nie są silne np. pożary lub powodzie. Tornado jest bardzo dużym wiatrem, który zrywa dachy. Ludzie mogą stracić swój dom przez tornada, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanu itp. Trzęsienia ziemi potrafią tworzyć nowe ziemie, wyspy itp. Klęski żywiołowe powodują wielkie szkody. Klęski potrafią zagrażać życiu ludzi. Ludzię nazywają duże wiatry np. Isabel, Ana, Bill, Claudette, Danny, Erika, Fred, Grace, Henri, Ida, Joaquin, Kate, Larry, Mindy, Nicholas, Odette, Peter, Alex, Bonnie, Colin, Danielle, Earl, Fiona, Gaston, Hermine itp.

Liczę na naj, bo mi to trochę czasu zajęło :)
4 5 4