Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-02T18:48:07+01:00
Suma p% liczby 6 i r% liczby 8 wynosi 5. Suma r% liczby 6 i liczby o p% większej od 8 wynosi 12,8. Oblicz p i r.

p% * 6 + r% * 8 = 5 | * 100
r% * 6 +(100+p)% * 8 = 12,8 | * 100

6p + 8r = 500
6r + (100+p) * 8 = 1280

3p + 4r = 250
3r + 400 + 4p = 640

(*) 3p + 4r = 250
(*) 4p + 3r = 240

Sumujemy stronami równania (*):
3p + 4r + 4p + 3r = 250 + 240
7p + 7r = 490
p + r = 70

Odejmujemy stronami równania (*):
3p + 4r - 4p - 3r = 250 - 240
-p + r = 10

Mamy zatem:
r + p = 70
r - p = 10

Sumujemy stronami:
r + p + r - p = 70 + 10
2r = 80
r = 40
p = 70 - r = 70 - 40 = 30


p = 30
r = 40
4 5 4
2010-01-02T19:12:18+01:00
0,06p+0,08r=5/×100
0,06r+8+0,08p=12,8/×100
6p+8r=500
6r+8p=1280-800
6p+8r=500
6r+8p=480/÷6
6p+8r=500
r=80-8|6p
6p+8(80-8|6p)=500
r=80-8|6p
6p+64-10⅔p=500
r=80-8|6p
-4⅔p=436/-4⅔
r=80-8|6p
p=-1308|14
r=80-(8|6×-1308|14)
p=-1308|14
r=80+124+4|7
p=-1308|14
r=204+4/7
p=-93+2|7
(|-zastępuje kreskę ułamkową, są też użyte gotowe ułamki)
2010-01-02T19:36:49+01:00
To trzeba zrobić układem równań z taka klamrą

p% 6 + r% 8 = 5
r% 6 + p% 8 + 8 = 12,8

p/100 × 6 + r/100 × 8 = 5
r/100 × 6 + p/100 × 8 + 8 = 12,8

6p/100 + 8r/100 = 5 / × 100
6r/100 + 8p/100 + 8 = 12,8 / × 100

6p + 8r = 500
6r + 8p + 800 = 1280

6p + 8r = 500
6r + 8p = 1280 - 800

6p + 8r = 500 /× 8
8p + 6r = 480 /× -6

(rozwiązać to teraz będzie łatwiej metodą przeciwnych współczynnikow)

48p + 8r = 4000
-48p -36r = -2880

(pod tym układem stawiamy kreskę i pod kreksą piszemy bez klamerki)

48p + 8r - 48p - 36r = 4000 -2880
28r = 1120 /: 28
r = 40

(no i teraz ostęp i piszemy z klamerką)

r = 40
-48p -36 × 40 = -2880

r = 40
-48p -1440 = 2880

r = 40
-48p = 2880 + 1440

r = 40
-48p = 4320 /: -48

r = 40
p = 90


tak mi się zdaje nie wiem czy to jest dobrze ale ja bym tak zrobiła
pozdrawiam
4 2 4