Odpowiedzi

2010-01-02T23:42:48+01:00
Temperatura topnienia złota to 1064 st C. Temperatura początkowa złota to 1023 st C. Wobec tego najpierw trzeba obliczyć ile ciepła trzeba dostarczyć złotu aby je ogrzać do temp 1064 st c.
128 J/(kg*st C) ciepło właś złota
64000 J/kg ciepło topnienia w temp topnienia
potem obliczyć ile ciepła trzeba dostarczyć aby stopić złoto.
Q - ilość ciepła całkowitego
Q1 - ilość ciepła do ogrzania od tem początkowej do tem końcowej
Q2 - ilość ciepła do stopienia złota

Q = Q1 + Q2
Q = m*c wł * Δt + m*ct
Q = 10 kg * 128 J/(kg*stC) * (1064 st C-1023 stC) + 10 kg * 64000 J/kg
Q = 52480 J + 640000 J
Q = 692480 J
i to by było na tyle
trzeba dopisać dane , co należy obliczyć , wzory, rachunek jednostek no i odpowiedź