Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-03T09:43:20+01:00
Sin(y-2x)=0 i |y|≤3 i x∈<-2π,2π>

|y| ≤ 3
-3 ≤ y ≤ 3

sin(y - 2x) = 0
y - 2x = 0 + kπ (k dowolna liczba całkowita)
y = 2x + kπ
to są proste równoległe o równaniach postaci
y = 2x
y = 2x + π
y = 2x - π

Na wykresie najpierw zaznaczamy proste:
y = 3
y = - 3
x = - 2π
x = 2π

W powstałym w ten sposób prostokącie rysujemy proste postaci:
y = 2x + kπ
Ale tylko te ich fragmenty, które mieszczą się w danym prostokącie.
Rysunek w załączniku (odpowiedź to zielone linie i punkty).