1Napisz rownanie reakcji spalania calkowitego i spalania niecalkowitego :
a)weglowodaru szeregu alkanow o 15 atomach wegla wlanuchu
b)weglowodoru szeregu alkenow o 22 atomach wegla w lancuchu
2uzupelnij rownania reakcji spalania weglowodorow.
.........+..........=4co2+4h2o
.........+..........=8co+6h2o
.........+..........=12c+12h2o
.........+..........=16co2+14 h2o
.........+..........=10co+10h2o
.........+..........=19c+18h2o

1

Odpowiedzi

2012-10-22T14:02:50+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1.
 a)  

 C15H32 + 23 O2 ---> 15CO2 + 16H2O
 2C15H32 + 31 O2 ---> 30CO + 32H2O
 C15H32 + 8 O2 ---> 15C + 16H2O
b)
 C22H44 + 33 O2 ---> 22CO2 + 22H2O
 C22H44 + 22 O2 ---> 22CO + 22H2O
 C22H44 + 11 O2 ---> 22C + 22H2O

2.
 C4H8 + 6 O2 ---> 4CO2 + 4H2O
 2C4H6 + 7 O2 ---> 8CO + 6H2O
 C12H24 + 6 O2 ---> 12C + 12H2O
 2C8H14 + 23 O2 ---> 16CO2 + 14H2O
 C10H20 + 10 O2 ---> 10CO + 10H2O
 C19H36 + 9 O2 ---> 19C + 18H2O