1) Wyjaśnij dlaczego Nizina Amazonki i Przedgórze Himalajów mają duże opady roczne.
2) Wyjaśnij dlaczego zasięg troposfery jest dwa razy większy na równiku niż na biegunie.
3) Omów ekonomiczne następstwa zróżnicowania okresu wegetacyjnego w Polsce.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-03T12:00:51+01:00
Pomogę Ci tylko w pierwszym.
Nizina Amazonki, leży na równiku, kształtuje to klimat wybitnie wilgotny. Nizina ta cechuję się głównie opadamy konwekcyjnymi [przyczyny powstania opadów konwekcyjnych jest silne nagrzewanie się podłoża przez promienie słoneczne. Uruchamia się proces konwekcji powietrza, w miarę wznoszenia się powietrza się ochładza, a jego wilgotność względna wzrasta, gdyż osiąga temperaturę punktu rosy]
natomiast Himalaje cechują się opadami orognaficznymi, wywołane ochłodzeniem się powietrza w trakcie jego wznoszenia się po dowietrznych stronach gór
1 2 1