Odpowiedzi

2009-09-17T11:38:41+02:00
Nie logicznie jest zapisana druga linijka nie po polsku
z pierwszej można wywnioskować że 7x=10y
2009-09-17T13:00:30+02:00
Znajdź dwie liczby naturalne, których stosunek jest równy 1³/₇ , a różnica 160% do pierwszej dwukrotnie drugiej wynosi 2?


n, k ∈ N
n=10/7 K
1,6n-2k=2 //1,6 - bo 160%

16/7k-2k=2
2/7k=2
k=7

n=10