Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-03T12:58:01+01:00
I rozbiór Polski-Zabór ziem Rzeczypospolitej dokonany przez Rosję, Prusy i Austrię na mocy traktatu podpisanego 5 VIII 1772 r w którym zaborcy powoływali się na rozkład państwa polskiego oraz swe rzekome historyczne prawa do zajmowanych obszarów.Bezpośrednią przyczyną rozbioru były wojna domowa w Polsce(konfederacja barska) w ramach podziału Prusy otrzymały Prusy Królewskie, biskupstwo warmińskie oraz płn. cześć Wielkopolski i Kujaw, Rosja zajęła ziemie na wschód od linii Dźwiny i Dniepru, a Austria przyłączyła Podole po rzekę Zbrucz oraz obszar Małopolski na południe od Wisły
2010-01-03T13:10:25+01:00
Król chciał przeprowadzić reformy ustrojowe, przede wszystkim znieść liberum veto. Sprzeciwiły się temu państwa ościenne ( ROSJA,PRUSY,AUSTRIA.),oraz znaczna część magnatów i szlachty. W kraju doszło do długotrwałych zamętów i wojny domowej przy udziale Rosji. W 1772 roku Rosja, Prusy, Austria podpisały traktat rozbiorowy w Petersburgu. Sejm polski na żądanie zaborców zatwierdził I rozbiór Polski.
Liczę na naj:) :***