Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-03T13:36:39+01:00
Mendel, w drugim ze sformułowanych przez siebie praw - Prawie niezależnej segregacji - powiedział, że cechy organizmu dziedziczone są niezależnie. Było to prawidłowe dla roślin, z którymi miał do czynienia, jednak Morgan po swoich eksperymentach doszedł do nieco innych wniosków. Pracując z muszkami owocowymi (Drosophila Melanogaster) zauważył, że niektóre cechy widoczne gołym okiem nie dziedziczą się według praw sformułowanych przez Mendla, np. obecność skrzydeł i barwa ciała. Okazało się, że prawo Mendla jest słuszne, ale tylko i wyłącznie wtedy, gdy geny znajdują się na różnych chromosomach - są niesprzężone. Mendel w trakcie swojej pracy nie miał okazji zaobserwować dziedziczenia się genów sprzężonych i z tego wynika ta drobna niedokładność. Poprawka Morgana brzmi: II prawo Mendla jest słuszne jedynie dla tych cech, których geny leżą w różnych chromosomach. Jest to powód, dla którego Morgan może nie obala prawa Mendla, ale je nieco zmienia, by było bliżej prawdy.
2010-01-03T17:44:16+01:00
II prawo Mendla ( Niezależnej segregacji ) stwierdził, iż cechy organizmu dziedziczone są..niezależnie. Miał do czynienia z roślinami i to prawdopodobnie jest prawidłowe właśnie do nich. Morgan jednakże po swych niecodziennych eksperymentach doszedł do innych wniosków. Otóż pracując, dostrzegł, iż niektóre widoczne gołym okiem cechy po prostu się nie dziedziczą. ( oczywiście według sformułowanych praw przez Mendla ). I co się wówczas okazało ? Iż prawo MENDLA jest słuszne, jednakże wtedy, kiedy geny znajdujące się na różnorakich chromosomach są niesprzężone. Owa niedokładność wynika z tego, że Mendel nie miał tak naprawdę okazji do zaobserwowania dziedziczenia genów sprężonych. Także poprawa Morgana brzmi ;
II prawo Mendla jest słuszne jedynie dla tych cech, których geny leżą w różnorakich ( lub po prostu : różnych ) chromosomach. I to właśnie powód, dla którego Morgan nie potwierdza prawa Mendla, jednakże zmienia je. Dlaczego? Dlatego, by było one bardziej zgodne z prawdą.

Pozdrawiam! :)
1 5 1