Puls ziemi 2 (gimnazjum)
Ćwiczenie 2 str. 22
Korzystając z map zamieszczonych w podręczniku (s. 55 i 56), uzupełnij tabelę.
Na podstawie analizy map napisz, w których regionach świata głoduje najwięcej ludzi
Ćwiczenie 4 str. 23
Poziom wyżywienia ludności na świecie jest bardzo zróżnicowany. Wiele krajów posiada nadwyżki żywności, w innych ludzie głodują i umierają z głodu. przeanalizuj problem i uzupełnij tabelę.
z góry dziękuję

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-03T13:41:03+01:00
Cw. 2/22
Państwa o największym odsetku
ludności głodującej i niedożywionej
Kongo (przyczyna konflikt)
Angola (konflikt)
Mozambik (naturalne)
Afganistan (naturalne, konflikt)
Somalia (konflikt, ekonomiczne)
Armenia (konflikt)
13 3 13