Odpowiedzi

2010-01-03T13:57:19+01:00
Organizmy transgeniczne, dzięki wprowadzeniu do nich pożądanych
przez człowieka cech, są wykorzystywane w medycynie,
farmacji, rolnictwie i w przemyśle spożywczym. Istnieją już
odmiany roślin uprawnych, zmodyfikowanych genetycznie pod
kątem uzyskania takich właściwości, jak :
– odporność na choroby powodowane przez wirusy, grzyby
i bakterie,
– odporność na owady szkodniki, uzyskana przez wprowadzenie
do genomu rośliny uprawnej genu Bt z bakterii Bacillus thuringiensis,
warunkującego syntezę białka toksycznego dla owadów,
– tolerancja na wybrane herbicydy, czyli środki chwastobójcze,
– odporność na niekorzystne warunki środowiska (np. na mróz),
– poprawa cech jakościowych lub uzyskiwanie nowych cech
zwiększających atrakcyjność GMO dla konsumenta; są to np. modyfikacje
polegające na zwiększeniu zawartości beta-karotenu,
czyli prekursora witaminy A w ryżu (z genami żonkila) lub ograniczeniu
zawartości nikotyny i substancji rakotwórczych w tytoniu,
– zwiększenie plonowania,
– produkcja ludzkich białek i przeciwciał oraz jadalnych szczepionek
(np. wprowadzenie do sałaty genów warunkujących wytwarzanie
szczepionki przeciwko żółtaczce, uzyskanie aktywnej
doustnej szczepionki przeciwko cholerze w ziemniakach).
9 2 9
2010-01-03T13:59:03+01:00
Organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO – ang. Genetically
Modified Organisms) zawierają w swoim genomie,
czyli zapisie genetycznym, obce geny wprowadzone doń
metodami inżynierii genetycznej. Współczesna nauka pozwala
bowiem na wyizolowanie dowolnego genu z dowolnego
organizmu i wprowadzenie go do genomu organizmu poddawanego
modyfikacji. Dzięki temu możliwe jest łączenie
genów pochodzących z różnych gatunków, niejednokrotnie
bardzo oddalonych ewolucyjnie, np. genów roślin i bakteriiPrzenoszony gen jest określany jako „transgen” i stąd pochodzi
określenie GMO jako „organizmów transgenicznych”. Organizmy
takie mogą mieć wiele nowych cech niewystępujących
w stanie naturalnym.
O rosnącym znaczeniu gospodarczym GMO świadczy m.in.
fakt, że powierzchnia upraw roślin transgenicznych na świecie
z roku na rok szybko się powiększa (patrz rys. 1). W roku 2006 wyniosła
102 mln hektarów, czyli wzrosła o 13% w stosunku do roku
2005 (dla porównania – całkowity areał gruntów ornych w Polsce
nieznacznie przekracza 14 mln ha).
5 3 5