Jaka odległość na mapie/planie?
Skala 1:800 000
Odległość w terenie 20km
20 km to 20 000m, czyli 800 000cm
skala 1:800 000 oznacza, że 1 cm na mapie to 800 000 cm w terenie,czyli
2 000 000cm w terenie
to 2 000 000cm:800 000=20cm:8=2.5cm na mapieKrakowski Rynek Główny na kształt kwadratu o boku długości 200m.Jakie wymiary ma Rynek Główny na planie Krakowa wykonanym w skali 1:40 000

1

Odpowiedzi

2010-01-03T14:22:11+01:00
1:40000 1 cm na mapie to 400 m w rzeczywistości

200:400= 0,5

0,5cm x 0,5 cm

Wymiary rynku na planie:
0,5cm x 0,5 cm