1)Jaką objętość zajmuje tlenek węgla IV otrzymany z rozkładu 6,2 gramów kwasu węglowego zawartego w jednym decymetrze sześciennym napoju gazowanego?
Gęstość tlenku węgla IV wynosi 1,98 grama na decymetr sześcienny.

2)Do 200 gram roztwory 5 % dosypano 50 gram soli. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu

3)Odprowadzono 100 gram wody z 300 gram 10 % roztworu. Oblicz stężenie procentowe roztworu

4)Typy reakcji chemicznych:
Uzgodnij powyższe rownania reakcji chemicznych oraz określ ich typ

Fe plus O2 -> Fe2O3

Mg plus O2-> MgO

HgO -> Hg plus O2

Na plus H2O -> NaOh plus H2

1

Odpowiedzi

2010-01-03T15:23:11+01:00
1.
H2CO3 ----> H2O + CO2
6,2g -x
mH2CO3 - 62g
mCO2 - 44g
6,2 - x
62 - 44
x = 4,4g

1,98g - 1dm3
4,4g - x dm3
x = 2,22dm3

2.
100g r-r - 5g soli
200g - x
x = 10g soli

10+50= 60 g soli
cp= (60:250) * 100% = 24%

3)Odprowadzono 100 gram wody z 300 gram 10 % roztworu. Oblicz stężenie procentowe roztworu
100 - 10g
300 - 30g soli

cp =(30:200) * 100% = 15%

4)Typy reakcji chemicznych:
Uzgodnij powyższe rownania reakcji chemicznych oraz określ ich typ

4Fe + 3O2 -> 2Fe2O3
typ : łączenie czyli synteza <reakcja wielkopiecowa nawiasem mówiąc>

2Mg + O2-> 2MgO
typ: łączenie czyli synteza

2HgO -> 2Hg + O2
typ: rozpad czyli analiza

Na + H2O -> NaOH + H2
typ: wymiana pojedyncza <reakcja metalu aktywnego z wodą, w wyniku tego otrzymujemy sól i wodór>