OBLICZENIA ZA POMOCĄ LICZBY π (pi)
Zadanie: Zuzia jedzie na rowerze z tak ustawioną przerzutką, że jeden pełny obrót pedałów powoduje dwa obroty każdego koła roweru. Koła te maja średnice 70 cm. Ile pełnych obrotów pedałami musi wykonać Zuzia aby pojechać 1 kilometr? W obliczeniach przyjmij π (pi) = 22/7 (dwadzieścia dwie/ siódme)

2

Odpowiedzi

2010-01-03T15:04:51+01:00
X - liczba obrotów pedałów
y - liczba obrotów kół

D = 2πr = 70π cm
s = 1 km = 1000 m = 100000 cm

y = s/D
x = s/2D

x = s/2D = 100000 cm/2*70π cm = 10000/7π = 10000/2*7*(22/7) = 70000/2*7*22 = 10000/44 ≈ 227
1 1 1
2010-01-03T15:11:35+01:00
X=1 obrót pedałów = 2 obroty koła roweru
d= 70 cm = 0,7 m - średnica koła roweru

l = 1 km = 1000m
x=?

1. Obliczam Obwód koła roweru
O = Pi *d
O = 22/7*0,7m
O = 22/7*7/10 m
O = 11/5 m

2. Obliczam ile obrotów koło musi wykonać na drodze 1 km
1000m : 11/5 m
1000m *5/11
5000/11
ok.454,6 obrotów kół

3. Obliczam ilość obrotów pedałów na drodze 1km
1 obrót pedałów = 2 obroty koła roweru
x = 5000/11 : 2
x =5000/11 *1/2
x=2500/11
x = ok.227,3 obrotów pedałów / 1km
1 1 1