Doprowadź do najprostszej postaci. Podaj założenia .

a) ( (a⁷)³×a⁴×a³ ) ÷ (a²×a⁵)⁴= .........
Założenie : ..................

b) ((2a)⁴×(5b)⁴×(4c)⁴)⁶÷ ((8a)⁸×(1,5c)⁸×d⁸)³= ..............
Założenie : .................

c) ((c⁵×(c⁷×c²))² ÷ ((c²)³×c⁵) = ................
Założenie : .............

d) z¹⁰×(z¹⁵÷z⁷×z)÷((z²)⁵÷z⁵)×z²= ........................
Założenie : ............


Proszę o szybką odpowiedz ..
To na jutro , ale dzisiaj musze to zrobić.. A kompletnie nie kapuje o co tutaj chodzi ! :)
PoMoCy ! :]]]]]

1

Odpowiedzi

2009-09-17T17:06:37+02:00
A) ( (a⁷)³×a⁴×a³ ) ÷ (a²×a⁵)⁴=a²⁷⁺⁷⁻²⁸=a⁶
Założenie : a≠0

b) ((2a)⁴×(5b)⁴×(4c)⁴)⁶÷ ((8a)⁸×(1,5c)⁸×d⁸)³=
2²⁴a²⁴:2⁷²a²⁴•5b⁴•4²⁴c²⁴•2/3²⁴c⁻²⁴:d²⁴=
2⁻⁴⁸•5b⁴•8/3²⁴:d²⁴
Założenie : a c d≠0

c) ((c⁵×(c⁷×c²))² ÷ ((c²)³×c⁵) =(c⁵⁺⁹)²:c⁶⁺⁵=c²⁸⁻¹¹=c¹⁷
Założenie : c≠0

d) z¹⁰×(z¹⁵÷z⁷×z)÷((z²)⁵÷z⁵)×z²=z¹⁰⁺¹⁵⁻⁷⁺¹⁻⁵⁺²=z¹⁶
założenie :z≠0