Pociąg o długości 100 m przejeżdża przez most o długości 50 m z szybkością 50 km/h.Od chwili ,gdy lokomotywa wyjezdża na most do chwili,gdy zjeżdża z niego ostatni wagon upływa czas ??

A,7,5s B.18 s C.27s D.9s

ZAPISZ WSZYSTKIE OBLICZENIA

1

Odpowiedzi

2010-01-03T16:12:40+01:00
50km/h
100m+50m=150m=0,15km
t=0,15km/50km/h=0,003h=10,8s
1 1 1