Odpowiedzi

2010-01-03T17:01:23+01:00
Filozofia, jaką wyraża w swoich utworach Kochanowski, miała charakter horacjański. Podobnie jak Horacy, autor pieśni odwoływał się do założeń dwóch starożytnych szkól filozoficznych :stoicyzmu i epikureizmu. Idee głoszone przez Kochanowskiego były wyrazem zespolenia obu nurtów myślowych . Jednocześnie idee starożytne podlegały w twórczości poety chrystianizacji. Dlatego filozofia Kochanowskiego stanowi syntezę elementów stoicyzmu i epikureizmu, a tym samym nawiązuje do myśli horacjańskiej oraz idei złotego środka
1 5 1