Uzupełnij brakujące wyrazy w zadaniach charakteryzujących środowisko przyrodnicze Europy.

a) Europa położona jest w całości na półkuli ................ .

b)Większa jej część leży na ............... od południka 0°.

c)Linia brzegowa Europy jest ............. urozmaicona; wyspy stanowią 7%, a ............... prawie 25% jej powierzchni.

d)Pod względem ukształtowania powierzchni Europa jest kontynentem o zdecydowanej przewadze .......................... .

e)Niebezpieczne zjawiska geologiczne, takie jak wybuchy ............... i ................. ziemi występują dość rzadko i tylko na ................. Europy oraz słabo zaludnionej wyspie - ................. .

f)Większość obszaru Europy położona jest w strefie klimatycznej ...................... .

g)Niebezpieczne zjawiska pogodowe, jak ................. wiatry, powodzie i długotrwałe ............................ nie występują tak często, jak na obszarach o cieplejszym klimacie.

h)Sieć rzeczna jest dość ........................ rozwinięta (zwłaszcza w ......................... części kontynentu), ale najdłuższe rzeki płyną w części ....................... .

i)Większość europejskich jezior jest pochodzenia ...................... i znajduje się na .................... kontynentu.

2

Odpowiedzi

2010-01-03T17:47:51+01:00
A) Europa położona jest w całości na półkuli północnej.

b)Większa jej część leży na wschodzie od południka 0°.

c)Linia brzegowa Europy jest wodą urozmaicona; wyspy stanowią 7%, a półwyspy prawie 25% jej powierzchni.

d)Pod względem ukształtowania powierzchni Europa jest kontynentem o zdecydowanej przewadze nizinnej .

e)Niebezpieczne zjawiska geologiczne, takie jak wybuchy wulkanów i trzęsienia ziemi występują dość rzadko i tylko na wschodzie Europy oraz słabo zaludnionej wyspie - ........ .

f)Większość obszaru Europy położona jest w strefie klimatycznej umiarkowanej .

h)Sieć rzeczna jest dość silnie rozwinięta (zwłaszcza w ......................... części kontynentu), ale najdłuższe rzeki płyną w części wschodniej .

i)Większość europejskich jezior jest pochodzenia lodowcowego i znajduje się na północy kontynentu.

2010-01-03T17:52:33+01:00
A)północnej
b)wschód
c)mocno,morza
d)lądu
e)gejzerów i wulkanów,isladnii
f)śródziemnomorskiej
g)silne,deszcze
h)mocno,środkowej,Polsce
i)morskiego, (wszędzie)


CHHYBA DOBRZE ;pp POZDRO I życzę 5 lub 6 z zadanka