Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T01:54:03+01:00
Gospodarka polski w zaborze rosyjskim nie należała do najlepszego poziomu. Jako, że polska była pod zaborem rosyjskim który był słabo rozwinięty gospodarczo to polska również przez panujące prawo w tym zaborze upodabniała się do tego zaboru. Do dziś możemy z łatwością zauważyć różnicę porównując sobie Polskę pod zaborem rosyjskim z polską pod zaborem pruskim. Do dziś widoczne jest to np. w budowie sieci kolejowej czy po samym wyglądzie ulic i domów. Z tego powodu to powstał podział na Polskę A i Polskę B, polska A to polska bardziej rozwinięta gospodarczo czyli z zaboru pruskiego, a Polska B to polska z bardziej zacofanego gospodarczo zaboru rosyjskiego.
5 3 5