×

Darmowa pomoc w zadaniu domowym

Dlaczego warto się zarejestrować?

  • zapytaj o zadanie domowe
  • uzyskaj wytłumaczenie
  • znajdź podobne pytania

Oblicz

a) 12% kwoty 30zł
b) 35% kwoty 20zł
c) 150% masy 32kg
d) 2,5% kwoty 1000zł
e) 12,5% kwoty 800$
f) 3,3% kwoty 150 euro
g) 1,5% liczby5
h) 0,1% liczby 220
i) 12% kwoty 50000zł
j) 125% masy 3000 kg.
k) 0,2% objętości 170 l.
l)2,1% masy 40t.


proszę o szybkie rozwiązanie;p
3

Odpowiedzi

2010-01-03T16:25:09+00:00
A) 0,12 x 30 = 3,6 zł
b) 0,35 x 20 = 7 zł
c) 1,5 x 32 = 48 kg
d) 0,025 x 1000 = 25 zł
e) 0,125 x 800 = 100$
f) 0,33 x 150 49.5 euro
g) 0,015 x 5 = 0,075
h) 0,0001 x 220 = 0,022
i) 0,12 x 50000 = 6000 zł
j) 1,25 x 3000 = 3750
k) 0,0002 x 170 = 0,034 l
l) 0,021 x 40 = 0,84 t
3 2 3
2010-01-03T16:28:38+00:00
A)12% kwoty 30zł to:
12%*30=12/100(dwanaście setnych)*30=3,6zł
b)35% kwoty 20zł to:
35%*20=35/100*20=7zł
c)150% masy 32kg to:
150%*32=150/100*32=48kg
d)2,5% kwoty 1000zł to:
2,5%*1000=2,5/100*1000=25zł
e)12,5% kwoty 800$ to:
12,5%*800=12,5/100*800=100$
f)3,3% kwoty 150 euro to:
3,3%*150=3,3/100*150=4,95
g)1,5% liczby 5 to:
1,5%*5=1,5/100*5=0,075
h)0,1% liczby 220 to:
0,1%*220=0,1/100*220=0,22
i)12% kwoty 50000zł to:
12%*50000=12/100*50000=6000zł
j)125% masy 3000kg to:
125%*3000=125/100*3000=3750kg
k)0,2% objętości 170l to:
0,2%*170=0,2/100*170=0,34l
l)2,1% masy 40t to
2,1%*40=2,1/100*40=0,84t
3 2 3
2010-01-03T16:35:15+00:00
A) 12%---->x
100%---30zł
12*30= 360:100= 3,6zł

b) 35% ----> x
100% ----- 20zł
35*20 = 700:100 = 7zł

c) 150% ---- x
100% ---- 32kg
150*32 = 4800:100 = 48kg

d) 2,5% ----- x
100% ----- 1000zł
2,5*1000 = 2500:100 = 25zł

e) 12,5% ---- x
100% --- 800$
12,5*800 = 10000:100 = 100$

f) 3,3% ---- x
100% ----- 150E
3,3*150 = 495:100 = 4,95E

g) 1,5% ---- x
100% ----- 5
1,5*5 = 7,5:100 = 0,075

h) 0,1% ---- x
100% ---- 220
0,1*220 = 22:100 = 0,22

j) 125% ---- x
100% ---- 3000kg
125*3000 = 375000:100 = 3750kg

k) 0,2% ---- x
100% ---- 170l
0,2*170 = 34:100 = 0,34l

l) 2,1% ---- x
100% ---- 40t
2,1*40 = 84:100 = 0,84t

i) 12% ---- x
100% --- 50000
12*50000 = 600000:100 = 6000

1 5 1
Mózg
  • Mózg
  • Pomocnik
Nadal nie jesteś pewny odpowiedzi?
Dowiedz się więcej dzięki Zadane!
Masz problem z zadaniem domowym?
Dostań darmową pomoc!
  • 80% pytań otrzymuje odpowiedź w ciągu 10 minut
  • Nie tylko podajemy wynik, ale również tłumaczymy
  • Nad jakością odpowiedzi czuwają nasi eksperci