Zad.1Uczeń badał właściwości różnych substancji.Zadanie wykonał poprawnie, jeśli zaliczone przez niego do matali substancje to:
a)siarka ,wegie,magnez/b)siarka,miedz,magnez/c)mosiadz,magnez,cyna/d)miedz,magnez.cyna.

zad.2.Woda jest to:
a)mieszanina tlenu i wodoru, b)związek chemiczny tlenu i wodoru,c)tlenke wodoru,d)odpowiedzi b i c sa poprawne.

zad.3.
Które z podanych nizej przykłądów zakwalifikujesz do zjawis fizycznyhc, a które do reakcji chemicznych:
a)zamarzanie wody,b)pokrywanie się rdzą metalowych ogrodzen,c)spalanie fosforu,d)topnienie parafiny,e)palenie się świecy,f)kiszenie ogórków , g)mielenie pieprzu.

zad.4.
Wpisz do odpowiednich rubryk tabeli podanych niżej substancje:
węgiel, brąz, tlen , woda z solą, sól kuchenna, glin, woda,sól z pieprzem, złoto,powietrze,woda z olejem,piasek z cukrem,azot,cyna,woda z cukrem,wodór,woda z kreda, fosfor, srebro, woda z benzyną, tlenke magnezu.

rubryki:
metale niemetale związki mieszaniny
chemiczne jednorodne niejednorodne


1

Odpowiedzi

2010-01-03T17:36:26+01:00
1d
2d
3. zjawiska:a, d,e,g
reakcje chem: b, c, e, f
4metale glin, złoto,cyna, srebro
niemetale:bwęgniel, tlen, azot, fosfor, wodór
zw. chem:tl. magnezu, sól kuchenna bo to przecież NaCl
m.jednorodne:brąz,woda z sola, powietrze, woda z cukrem
pozostałe to m. niejed.
:))
4 4 4