Aby obliczyc, ile przekątnych posiada wielokąt, nalezy pomnożyc liczbe jego boków przez liczbe o 3 od niej mniejsza i otrzymany wynik podzielic przez 2.
a) zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego, ile przekątnych ma wielokąt o 'n' bokach
b) oblicz, ile przekatnych ma trzydziestokąt

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-03T18:02:13+01:00
Liczba przekątnych n-kąta:
n * (n-3) / 2

dla 30-kąta mamy:
30 * (30 - 3) / 2 = 15 * 27 = 405
1 5 1
2010-01-03T18:04:22+01:00