Dany jest trójkąt prostokątny o kącie prostym przy wierzchołku C. Środkowa CD tworzy z przypostokątną AC kat 20 stopni. Wynika stąd, że kąt między ta środkową a wysokościa CE trójkąta ma miarę:
A.50 stopni
B.45 stopni
Cc40 stopni
D.20stopni

1

Odpowiedzi

2010-01-03T19:00:29+01:00