Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-03T20:34:03+01:00
W tych przykładach należy pozamieniać podstawowe jednostki:
1km = 1000m
1m = 0,001km
1m = 100cm
1km = 100000cm
1cm = 0,00001km

1h = 60min
1min = 1/60 h
1min = 60s
1h = 3600s

216km/h² = 216000m/(3600s)² = 216000m/3600*3600s =
= po skróceniu przez 36000 =
= 60m / 3600s² =
po skróceniu przez 60 =
1m /60m²

18m/min² = 18*0,001km /(1/60h)² = 0,018km /( 1/3600)h² =
= bawimy się tylko liczbami=
= (0,018 /( 1/3600) [km/h²] = 18/1000 : 1/3600 [km/h²] =
= 18/1000 * 3600/1 [km/h²] = po skróceniu przez 100 =
= 18/10 * 36 [km/h²] = 648/10 [km/h²] = 648km / 10h²

10,8 km/h2 = 10800m / (60min)² = 10800m / 3600min² =
= po skróceniu przez 3600 = 3m/min²
150cm/s² = 150 * 0,00001km / (1/60min² ) =
0,0015km /1/3600min² = 15/10000km : 1/3600 min² =
15/10000 *3600[km/min² ] = 15*36 / 100 [km/min² ] =
540/100 [km/min² ] = 54/10 [km/min² ] = 54km/min²
i tak rozwiązujemy pozostałe przykłady...

129,6 km/h² = 1290000m / (3600s)²

25,2m/s² = 25,2 *0,001m / (1/3600)h² = 0,0252m/(1/3600)h²
90m/s2 = 9000cm/s²
324m/min² = 32400cm/(1/60s)²
12 3 12