Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T01:04:05+01:00
P1 - pole Δ ABC
P2 - pole Δ A₁B₁C₁
k = √3 - skala podobieństwa
P2 = 4 cm²
P2/P1 = k² = (√3)² = 3
P2 = 3*P1
P1 = P2 : 3 = 4 cm² : 3 = 4/3 cm²
Korzystaliśmy z tego, że stosunek pól figur podobnych jest
równy kwadratowi skali podobieństwa.

1 5 1
2010-01-04T03:22:55+01:00
P₁ - pole Δ ABC
P₂ - pole Δ A₁B₁C₁
k = √3 - skala podobieństwa
P₂ = 4 cm²
P₂/P₁ = k²
k²= (√3)² = 3

P₂/P₁ = k² /*P₁
P₂ = k² *P₁
P₂ = 3*P₁ /:3
P₁ = P₂/3= 4/3cm²

1 5 1