Odpowiedzi

2010-01-04T01:10:56+01:00
1.Duży udział zatrudnionych w przemyśle względem ogółu osób pracujących na jego obszarze.
2.Składa się przynajmniej z kilku ośrodków.
3.Duża część zakładów pracy wykazuje powiązania produkcyjne.
4.Skupia znaczny potencjał wytwórczy na niewielkim obszarze.
20 4 20