Odpowiedzi

2010-01-04T09:17:18+01:00
Dany jest wielomian f(x)=2xKWADRAT-5X+3 .OBLICZ
F(-3)
F(-2)
f(x)=2xKWADRAT-5X+3
f(-3)=2*(-3)kwadrat-5*(-3)+3=2*9+15+3=36
f(-2)=2*(-2)kwadrat-5*(-2)+3=2*4+10+3=21
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T09:23:19+01:00
Pod każdy x podstawiamy punkt, dla którego mamy obliczyć wartość wielomianu.
(Rozumiem, że zapis F(-3) - to pomyłkowy zapis f(-3), a nie wartości funkcji pierwotnej, czyli całki nieoznaczonej).

f(-3) = 2 * (-3)² - 5 * (-3) + 3 = 2 * 9 + 15 + 3 =36
f(-2) = 2 * (-2)² - 5 * (-2) + 3 = 2 * 4 + 10 + 3 =21