×

Darmowa pomoc w zadaniu domowym

Dlaczego warto się zarejestrować?

  • zapytaj o zadanie domowe
  • uzyskaj wytłumaczenie
  • znajdź podobne pytania

Potrzebuję biznes plan (Spis treści + rozwinięte podpunkty) na następną lekcję !!

PILNE !!!!!!!!!!!
2

Odpowiedzi

2010-01-04T09:52:59+00:00
BIZNES PLANPlan PrzedsięwzięciaCEL:

IMIĘ I NAZWISKO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KREDYT:


SPORZĄDZAJĄCY BIZNES PLAN:

DATA SPORZĄDZENIA: 24.01.2005 r.Spis treści:
1. Streszczenie…………………………………………str.3
1.1 Opis projektu – przedsięwzięcia……………………
1.3 Cel inwestycji………………………………………
2. Charakterystyka przedsiębiorstwa………………….
2.1 Wykaz osób pracujących w gospodarstwie rolnym...
2.2 Zapotrzebowanie na siłę roboczą…………………..
2.3 Wyposażenie gospodarstwa w środki trwałe……….
2.4 Maszyny i urządzenia w gospodarstwie……………
2.5 Maszyny i urządzenia zakupione w okresie realizacji
planu………………………………………………..
2.6 Powierzchnia gruntów ornych i użytków zielonych.
2.7 Zasoby gruntów w gospodarstwie…………………
3. Analiza rynku……………………………………….
3.1 Rynki zbytu…………………………………………
3.2 Analiza SWOT……………………………………..
3.3 Konkuencja…………………………………………
4. Strategia marketingowa…………………………
4.1 Price (cena)…………………………………………
4.2 Place (miejsce)…………………………………….
4.3 Promotion (reklama)………………………………..
4.4 Product (produkt)………………………………
5. Plan finansowy…………………………………….
5.1 Przychody osiągnięte ze sprzedaży zbóż………
5.2 Koszty bezpośrednio związane z produkcją zbóż…..
5.3 Zysk……………………………………………
0 0 0
2010-01-04T13:56:38+00:00
BIZNES PLANPlan PrzedsięwzięciaCEL:

IMIĘ I NAZWISKO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KREDYT:


SPORZĄDZAJĄCY BIZNES PLAN:

DATA SPORZĄDZENIA: 24.01.2005 r.Spis treści:
1. Streszczenie…………………………………………str.3
1.1 Opis projektu – przedsięwzięcia……………………
1.3 Cel inwestycji………………………………………
2. Charakterystyka przedsiębiorstwa………………….
2.1 Wykaz osób pracujących w gospodarstwie rolnym...
2.2 Zapotrzebowanie na siłę roboczą…………………..
2.3 Wyposażenie gospodarstwa w środki trwałe……….
2.4 Maszyny i urządzenia w gospodarstwie……………
2.5 Maszyny i urządzenia zakupione w okresie realizacji
planu………………………………………………..
2.6 Powierzchnia gruntów ornych i użytków zielonych.
2.7 Zasoby gruntów w gospodarstwie…………………
3. Analiza rynku……………………………………….
3.1 Rynki zbytu…………………………………………
3.2 Analiza SWOT……………………………………..
3.3 Konkuencja…………………………………………
4. Strategia marketingowa…………………………
4.1 Price (cena)…………………………………………
4.2 Place (miejsce)…………………………………….
4.3 Promotion (reklama)………………………………..
4.4 Product (produkt)………………………………
5. Plan finansowy…………………………………….
5.1 Przychody osiągnięte ze sprzedaży zbóż………
5.2 Koszty bezpośrednio związane z produkcją zbóż…..
5.3 Zysk……………………………………………
0 0 0
Mózg
  • Mózg
  • Pomocnik
Nadal nie jesteś pewny odpowiedzi?
Dowiedz się więcej dzięki Zadane!
Masz problem z zadaniem domowym?
Dostań darmową pomoc!
  • 80% pytań otrzymuje odpowiedź w ciągu 10 minut
  • Nie tylko podajemy wynik, ale również tłumaczymy
  • Nad jakością odpowiedzi czuwają nasi eksperci