Odpowiedzi

2010-01-04T14:18:13+01:00
A) x+y+5
b) x*y-12
c) (x-y)*4
d) (y-x):3
2 4 2
  • Roma
  • Community Manager
2010-01-04T14:20:06+01:00
Niech x i y będą pewnymi liczbami. Zapisz liczbę:
a) o 5 większą od sumy x i y
x + y + 5
b) o 12 mniejszą od iloczynu x i y
x * y - 12
c) 4 razy większą od różnicy x i y
4 * (x - y)
d) 3 razy mniejszą o różnicy y i x.
(y - x) : 3
2 5 2
2010-01-04T14:20:06+01:00
A) o 5 większą od sumy x i y:
(x + y) + 5

b) o 12 mniejszą od iloczynu x i y:
x*y - 12

c) 4 razy większą od różnicy x i y:
4* (x - y)

d) 3 razy mniejszą o różnicy y i x:
⅓(y - x)
lub
(y - x) : 3
2 5 2