Zad.1 Zapisz dwie wielkości:
1352908,43 i 1652727,94
z dokładnością do części:
-tysięcy
-dziesiątek tysięcy

zad.2 Ile jest liczb naturalnych, których:
a) zaokrąglanie do dziesiątek jest równe 90
b) zaokrąglanie do setek jest równe 2500

zad.3 Każdą z podanych liczb zaokrąglij do części setnych:
a) 0,321 b) 12.798 c) 9.997 d) 2,(5) e) 6,(23)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-17T21:49:59+02:00
Zad.1 Zapisz dwie wielkości:
1352908,43 ≈ 1353000≈ 1350000
1652727,94≈ 1653000≈ 1650000


zad.2 Ile jest liczb naturalnych, których:
a) zaokrąglanie do dziesiątek jest równe 90=10 liczb
b) zaokrąglanie do setek jest równe 2500=100liczb

zad.3 Każdą z podanych liczb zaokrąglij do części setnych:
a) 0,321≈ 0,32
b) 12.798 ≈ 12,80
c) 9.997 ≈ 10,00
d) 2,(5) ≈ 2,56
e) 6,(23) ≈ 6,23
2009-09-17T23:11:34+02:00
Zad.1 Zapisz dwie wielkości:
1352908,43 i 1652727,94
z dokładnością do części:
-tysięcy 1353000 i 1653000
-dziesiątek tysięcy 1350000 i 1650000

zad.2 Ile jest liczb naturalnych, których:
a) zaokrąglanie do dziesiątek jest równe 90 dziesięć
b) zaokrąglanie do setek jest równe 2500 sto

zad.3 Każdą z podanych liczb zaokrąglij do części setnych:
a) 0,321 =0,32
b) 12.798 =12,80
c) 9.997 =10,00
d) 2,(5) =2,56
e) 6,(23) =6,23