ZAD1
Tlenek siarki (IV) otrzymujemy w dwóch etapach:
I. CaSO4 + C → CaS + CO2 W=80%
II. CaSO4 + CaS → CaO + SO2 W=70%
1) Dobierz współczynniki stechiometryczne metodą bilansu elektronowego.
2) Oblicz objętość tlenku siarki (IV), jaka powstanie w reakcji jednego mola siarczanu (VI) wapnia. Wynik podaj z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

ZAD2
Działając węglem na tlenek dwuwartościowego metalu otrzymano 5,6 dm3 tlenku węgla (IV) (w warunkach normalnych) i 32 g tego metalu. Ustal, jaki to metal. Podaj jego nazwę i masę atomową.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T16:25:06+01:00