1.Jakie były powody zawarcia unii polsko-lietwskiej ?
2.Kiedy zawarto unię polsko- litewską w lublinie?
3.Dlaczego Polska nazywana była krajem tolerancji religijnej?
4. Jakie państwa weszły w skład Rzeczpospolitej obojga narodów>
5. Wymień urzędy, które były wspólne dla korony i Litwy.
6. Wymień ośrodki w których mieszkali Arianie.
7.Jakie wyznania wyznawali Polacy i Litanie w 16 w. Polsce.
8.Jakie wyznanie wy
9.Na czym polega wolna elekcja ?
10. Wymień 3 pierwszych królów elekcyjnych.
11.Podaj datę pierwszej wolnej elekcji.
12.Co zawierały artykuły henrykowskie
13.Co to był sarmatyzm?
14.Wymień elementy stroju saumackiego.

Prosze napiszcie mi to :(

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T16:23:31+01:00
1.
2.1569r.
3.Po uni w kraju mieszkali ludzie róznych narodowości i religi
4.Polska i Litwa
5.Władca, sejm, polityka zagraniczna, pieniadze były wspólne
6.Lewartów, Raków Pińczów
7.katolicy, luteranci, prawosławni, kalwini
8.
9.Króla wybierała szlachta
10.Henryk Walezy 1574-1572
Anna Jagielonka 1575-1596
Stefan Batory 1576-1586
11.1573
12.Artykuły henrykowskie potwierdzały wszelkie prawa i przywileje szlachty które nadali jej poprzedni władcy
13.Sarmatyzm – barokowa formacja kulturowa dominująca w Polsce od końca XVI do drugiej połowy XVIII wieku.
14.czapka, żupan, kontusz, buty, szabla, pas kontuszowy
2 5 2
  • Użytkownik Zadane
2010-01-04T16:27:37+01:00
1)powody zawarcia unii polsko-lietwskiej
- cheć zbliżenia litwy do polski,
- odebranie krzyżakom pretekstu do przymusowej krystianizacji
- poparcie dla unii koscioła katolickiego
- wspólne zainteresowanie podbojem rusi
- dążenie mieszczan do rozwoju handlowego
- bojaze litewscy chcieli zdobyć takie same przywileje jak szlachta polska
- ksiaże litewski wzmocnił swoja pozycje
2)1 lipca 1569 na Sejmie w Lublinie.
3)
4)Polska, Litwa, Białoruś Ukraina, Łotwa, Estonia, Rosjia, Mołdawia i Słowacja.
9) Wolna elekcja polegała na wyborze na jakieś stanowisko lub urząd; powoływane w drodze odbioru dostojników świeckich lub duchownych oraz monarchów.
10)Pierwszym królem elekcyjnym był Henryk III Walezy obrany w 1573.Ostatnim królem elekcyjnym był Stanisław August Poniatowski obrany w 1764.
11)1573r. - Pierwsza wolna elekcja
12)Artykuły Henrykowskie zawierały m.in: zasadę powoływania królów wyłącznie w drodze wolnej elekcji oraz zobowiązania króla do zwoływania sejmu co dwa lata na 6 tygodni, nienakładania nowych ceł i podatków ani niezwoływania pospolitego ruszenia bez zgody sejmu, niepodejmowania decyzji dotyczących wojny i pokoju bez zgody senatu.
13)Sarmatyzm – barokowa formacja kulturowa dominująca w Polsce od końca XVI do drugiej połowy XVIII wieku. Opierała się na micie, jakoby szlachta polska miała pochodzić od Sarmatów – starożytnego ludu zamieszkującego początkowo między Dolną Wołgą a Donem. Po Sarmatach szlachta miała odziedziczyć umiłowanie wolności, gościnność, dobroduszność, męstwo oraz odwagę.
14)Żupan,Hajdawery, Buty szlacheckie, Kontusz, Delia

To co wiedziałam to napisałam :)
3 5 3