Na podstawie podanych informacji zidentyfikuj pierwiastki chemiczne:
a)atom tego pierwiastka ma w jądrze 16 protonów
b)pierwiastek znajduje się w okresie 3.,a jego atom ma 3 elektrony walencyjne
c)pierwiastek znajduje się w grupie 17.,a jego atom ma 5 powłok elektronowych
d)atom tego pierwiastka ma 3 powłoki elektronowe i 1 elektron walencyjny
e)pierwiastek znajduje się w grupie 15 i okresie 4
f)atom tego pierwiastka ma następującą konfigurację elektronową :k2L8M8N1

1

Odpowiedzi

2010-01-04T16:12:26+01:00
A)siarka-S
b)chlor-Cl
c)jod- I
d)sód-Na
e)arsen-As
f)potas-K
wystarczy układ okresowy jak cos
;)
15 3 15