Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T16:32:03+01:00
Neoklasycyzm – kierunek w muzyce XX wieku nawiązujący do muzyki przedromantycznej. Dominował w muzyce europejskiej w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku, oddziaływał na wielu kompozytorów amerykańskich.

Podstawowymi postulatami neoklasycyzmu było:

* doskonałość rzemiosła kompozytorskiego (stanowiło to pewną reakcję na postulaty dada)
* przejrzysta i zwarta forma (częste nawiązania do barokowej fugi, do klasycznej sonaty)
* unikanie romantycznej uczuciowości

Za początek tego kierunku przyjmuje się powstanie Pulcinelli (1920) Strawińskiego, zaś za umowny koniec - premierę jego opery Żywot rozpustnika (1951).

Do przedstawicieli nurtu należeli: Igor Strawiński, Bela Bartok, Paul Hindemith, Dymitr Szostakowicz, Sergiusz Prokofiew. W Polsce: Grażyna Bacewicz, Michał Spisak, Witold Lutosławski.
3 3 3