Przeczytaj uważnie ustępy 7 i 8. Sformułuj co najmniej dwa - wynikające z nich przymiotnikowe określenia miłości .

teksty :

[7] Wszystko znosi ,
wszystkiemu wierzy ,
we wszystkim pokłada nadzieję ,
wszystko przetrzyma.

[8] Miłość nigdy nie ustaje ,
[nie jest] jak proroctwa , które się skończą ,
albo jak dar języków , który zniknie ,
lub jak wiedza , której zabraknie .

3

Odpowiedzi

2009-09-18T13:58:13+02:00
Ufna, cierpliwa, nie kończąca się, nieustanna
31 4 31
2009-09-18T14:01:02+02:00
Bezgraniczna, nieskończona, cierpliwa
8 4 8
2009-09-18T14:01:04+02:00
Wytrwała, nieskończona, odporna,
6 4 6