A)Dana jest funkcja y=3x-3, x ∈ R.
a)sporządź wykres tej funkcji
b) oblicz jej miejsce zerowe
c)dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości dodatnie?
B)Sporządź wykres funkcji y=-2x+6, x ∈ R.
a)sprawdź, czy punkty o współrzędnych A = (1,8),B =(3,0), C= (-1,8)
należą do wykresy tej funkcji
b)wskaż przedział, w którym funkcja przyjmuje wartości dodatnie, oraz przedział, w którym przyjmuje wartości ujemne.

1

Odpowiedzi

2010-01-04T18:45:44+01:00