Gospodarstwo domowe zużywa średnio około 40m3 gazu ziemnego miesięcznie. Oblicz , ile:
a) gazu ziemnego i metanu zużywa 200 gospodarstw miesięcznie i rocznie. ( przyjmij zawartość procentową etanu w gazie ziemnym 90%).

b) metrów sześciennych tlenku węgla(IV) wyemitowano do admosfery w ciągu miesiąca podczas bezpiecznego spalania metanu.

1

Odpowiedzi

2009-09-19T10:40:24+02:00
A) gazu -- 200×40 = 8000 m³
90% × 8000 = 90/100 × 8000 = 7200 m³ metanu

b)
CH₄+2O₂→ CO₂+2H₂O

z 22,4 dm³ (1 mola) metanu powstaje 22,4 dm³ CO₂(1 mol)

czyli wyemitowano 7200m³ CO₂
5 4 5