Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T19:54:06+01:00
1. Właściwości fizyczne:
a) metanol i etanol są bezbarwnymi cieczami o charakterystycznym zapachu.
b) Metanol jest silną trucizną!!!
c) Etanol ma właściwości odurzające i charakterystyczny smak.
d) Mieszają się z wodą w każdym stosunku.
e) Są dobrymi rozpuszczalnikami.
f) Dobrze rozpuszczają się w wodzie.
g) Metanol i etanol mają mniejszą gęstość niż woda.

2. Właściwości chemiczne:
a) Alkohole są cieczami obojętnymi, w wodzie nie dysocjują, mają odczyn obojętny.
b) Palą się jasnym niebieskim płomieniem.
c) Ulegają najczęściej spalaniu całkowitemu.

3. Zastosowanie:
a) Metanol jest najczęściej wykorzystywany jako rozpuszczalnik.
b) Etanol znajduje zastosowanie w: medycynie, do produkcji perfum oraz jako paliwo.
20 4 20